image for No_Erosion_bg2.jpg article
Ingen vand - Ingen erosion


More Articles...

Fysisk begrænsning for vand
Hvordan man skifter kølervæske til Evans Coolants
Hvordan virker det
Kemisk begrænsning for vand
KTM motorcykel - konvertering
Spørgsmål og svar

Når vand cirkulerer i en motors kølersystem, udsættes det for mange forhindringer og forsnævringer. Dette resulterer i turbulens, hvilket skaber hurtige ændinger i trykket, og der opstår damplommer. Denne proces medfører tomrum i væsken, som kaldes 'kavitationsbobler'. Når trykket normaliseres, kollapser disse bobler, hvilket skaber nok kraft til at lave fordybninger og huller i det omkringsiddende metal

Evans vandfri kølervæsker har et meget større damptryk end vand, hvilket betyder, at væsken har meget mindre risiko for at fordampe ved turbulente trykændringer. Landevejstests med John Deere, udført af Southwest Research, konkluderede, at Evans Vandfri Kølervæske har en effekt, som ingen vandbaserede kølervæsker kan måle sig med.

Den 250 timer lange Dynamometertest på motoren, anerkendt af ATM international, kvantificerede mængderne af spotkogning som kavitations errosion på cylindervæggene. Mange kølervæsker blev afprøvede under eksperimentets varighed, og resultatet bekræftede, at der opstod 75% mindre spot-kogninger, når der blev brugt en kølervæske uden vand.