image for No_Problem_bg2.jpg article
Ingen vand - Ingen problemer


More Articles...

Fysisk begrænsning for vand
Hvordan man skifter kølervæske til Evans Coolants
Hvordan virker det
Kemisk begrænsning for vand
KTM motorcykel - konvertering
Spørgsmål og svar

Vand - er livsnødvendigt at drikke, men ikke ideelt til kølervæske

Det blev først anvendt i motorer for 100 år siden. Vandbaserede kølervæsker har universelt kendte begrænsninger fysisk og kemisk med hensyn til holdbarheden. Det forøger vedligeholdelsesomkostningerne og svækker ofte motorens ydeevene.

Statistikker, som er udgivet af producenter og motorforeninger, bekræfter, at vand er kilden til 60% af motornedbrud og 40% af alle alvorlige nedbrud. Mens intern skade forbliver næsten uset i nye motorer, er den opbyggende effekt af korrosion, udhuling og cylindertryk-opbygning mere synlig over tid. 

I årtier har motordesignere og frostbeskyttelsesudviklere været nødtsaget til at anvende vand, mens de skulle overvinde vandets væsentlige mangler - primært fordi der ikke har været et brugbart alternativ. Jack Evans, designer af kølersystemer, havde også problemet igennem mange år og besluttede sig for at finde en bedre løsning. Endelig, i 1993, lykkedes det Jack at opfinde en syntetisk kølervæske, som eliminerer korrosion, erosion, overophedning, reducerer systemets tryk betydeligt og vedligeholder balancen i varmeoverførslen. 

Igennem de sidste tyve år er Evans vandfri kølervæske blevet testet og afprøvet af OEM's, fragtoperatører, racerhold, professionelle værksteder, industrianlæg og automobilentusiaster med henblik på at forøge pålidligheden og reducere brugsomkostningerne. Det høje kogepunkt som Evans Vandfri Kølervæske har, er også med til at skabe forbedringer i motordesign, performance og brændstoføkonomi.

Evans produkter er certificeret som ugiftige og dokumenteret til at holde i tyve år uden behov for udskiftning eller genpåfyldning. Hvis du overvejer en miljøvenlig kølervæske, som forbedrer og forlænger din motors brugsliv, så forsæt med at læse de følgende punkter.

• Vandbaserede kølervæsker skal tømmes ud og erstattes hvert 1 til 4. år, idet korrosionshæmmerne nedbrydes* over tid (*reduktion gennem ilt og galvanisk aktivitet).

• Effektiviteten af vandbaserede kølervæsker kommer an på deres kvalitet, hvor kompatible de er med metaller, og hvor ofte de skal udskiftes. Hvis kølervæskens kvalitet er lav (billig), inkompatibel, eller det ikke er muligt at genpåfylde/forny kølervæsken på regulær basis, så vil korrosionen (via iltning og galvanisk aktivitet) hurtigt få magt i systemet, hvorved skader/nedbrud er uundgåelige. Ifølge BTC Testing Advisory Group (BP, Shell, Arteco et al): "60% af alle motornedbrud skyldes nedbrud i kølersystemet". Så det er inden for rimelighedens grænser at sige, at problemerne, der stammer fra vandbaserede kølervæsker, er bekræftede og omfattende'.

• Evans oxiderer ikke i motoren og understøtter ikke galvanisk aktivitet, hvilket effektivt forhindrer al korrosion - Permanent!

• Vand fryser ved 0ºC, derfor skal vandbaserede kølervæsker indeholde nok frostvæske (som regel 50% gifigt Ethylenglycol) for at forhindre, at vandet fryser om vinteren. Hvis frostvæskekoncentrationen er blevet fortyndet eller for svag over tid, kan store frostskader forekomme.

 • Evans har naturlige antifrostegenskaber. Produktet er frostfrit til under -40ºC, det nedbrydes ikke inde i kølersystemet og er ugiftigt. Dermed  fjernes også bekymringen for, at systemet skal genopfyldes med ny kølervæske hver vinter.

 • Under normale atmosfæriske forhold bliver vand til damp ved 100ºC. Ved at blande vand med Ethylenglycol kølervæske (50/50 blanding) kommer kogepunktet op på 103ºC. Ved at montere et fjederlåg, kan systemets tryk forøges og derved også kølervæskens kogepunkt. Et typisk 1 Bar(14,5 psi) tryklåg forøger teoretisk set kogepunktet af en 50/50 kølervæske til 123ºC, hvilket skulle være nok til at forhindre, at blandingen koger. I virkligheden vil punkter med strømhvirvler og trykfald i kølersystemet, kombineret med meget høje metaltemperaturer ved forbriningszonen ofte resultere i kogende kølervæske og dannelsen af vanddamplommer. Damp er en dårlig varmeleder, og stedvis overophedning er ofte årsag til førtænding, detonation, forøget brændstofforbrug og reduceret ydeevene. Når en damplomme er dannet, vil den ikke uden videre kondensere og kan føre til komplet overophedning samt til slid i stempelcylindervægge og ændret form af cylindervægge, hvilket med tiden vil føre til total motornedbrud. 

• Evans vandfri kølervæske har et kogepunkt på over 180ºC, hvilket sikrer, at produkterne ikke koger eller forvandles til damp inde i motoren. Ved at forblive i væskeform under alle motorbelastninger, bevares de effektive varmeoverførselsegenskaber. Motorer, fyldt med Evans, kører som regel 3-10ºC varmere end dem, der bruger vandbaserede kølervæsker. Men den overordnede varmeoverførsel og motoreffektivitet er forbedret ved at eliminere vanddamplommer. Smøreolien bliver også 3-10ºC varmere ved anvendelse af Evans, men >500.000 succesfulde konverteringer har bevist, at det ikke har en påvist skadelig effekt.

• Vandbaserede kølervæsker bliver til damp, hvor temperaturen er til det, kombineret med et fald i tryk. Den hurtige dannelse af vandbobler i en væske er også kendt som kavitation. Hvis det lokale tryk forhøjes hurtigt, vil dampboblerne kollapse med betydelig kraft, nok kraft til at erodere metal. Denne process af hurtig kavitation og boblekollaps lige ved siden af motorens cylindervægge er en kendt grund til erosion - nogle gange til grænsen af nedbrud. Bilmotorerens cylindervægge er som regel utilgængelige  pga. motorblokken, så det er umuligt at se, om der er sket kaviations-erosion. Dog er store dieselmotorer udstyret med cylindervægge, der kan udskiftes (våde) vægge, som ofte bliver udskiftet pga. erosion - i form af korrosion forårsaget af spotkogningspunkter. I et forsøg på at reducere spotkogning på cylindervæggene påføres nitrit- og nitrathæmmere ofte i Heavy Duty kølervæsker. En lignende form for kavitation-erosion kan forkomme inde i pumpekamre og det tilhørende skovlhjul. Pumpe- og skovlhjulserosion resulterer i reduceret kølerate og forøget overophedning. 

• Evans kølervæske har et meget lavere fordampningstryk sammenlignet med vandbaserede kølervæsker, hvilket betyder, at de har mindre tendens til at skabe kavitation eller kavitation-erosion. I en kavitationstest med John Deere, en test som SAE nu anvender, reducerede Evans cylindervægskavitationen med 90% sammenlignet med John Deere's egen heavy duty vandbaserede kølervæske.

• Vand genererer højt damptryk, når temperaturen forøges - omkring 1 bar(14.5psi) ved 100°C. Dette tryk forårsager intern belastning i alle kølersystemer, især i slanger, pumpepakninger og kølersamlinger. Når motoren køler ned, reduceres trykket, og da det er en tilbagevendende proces, medfører det ofte at komponenterne bliver 'trætte', nedslidte og bryder sammen. F.eks. brud på slanger og samlinger i køleren.

• Det lave damptryk, som Evans Coolants genererer, gør det muligt forsigtigt at fjerne køleren eller ekspansionsdækslet, mens motoren stadig kører, hvilket eliminerer intern belastning på slanger, pumpepakninger og kølersamlinger. Derved forlænges motorens levetid med mange år, og motoren forhindres i at bryde sammen.