image for tech_bg2.jpg article
Spørgsmål og svar


More Articles...

Fysisk begrænsning for vand
Hvordan man skifter kølervæske til Evans Coolants
Hvordan virker det
Kemisk begrænsning for vand
KTM motorcykel - konvertering

Det Store Spørgsmål?

Q. Hvad er problemet med vand, og hvorfor skal jeg bruge Evans i stedet for?
Spørgsmålet skal belyses fra flere vinkler- det er værd at læse, hvis du har
0  minutter til overs!


Vand - er livsnødvendigt at drikke, men ikke ideelt til kølervæske


Det blev først anvendt i motorer for 100 år siden. Vandbaserede kølervæsker har universelt kendte begrænsninger fysisk og kemisk med hensyn til holdbarheden. Det forøger vedligeholdelsesomkostningerne og svækker ofte motorens ydeevene.

Statistikker, udgivet af producenter og motorforeninger, bekræfter, at vand er kilden til 60% af motornedbrud og 40% af alle alvorlige nedbrud. Mens intern skade forbliver næsten uset i nye motorer, er den opbyggende effekt af korrosion, udhuling og cylindertryk-opbygning mere synlig over tid. 
I årtier har motordesignere og frostbeskyttelsesudviklere været nødtsaget til at anvende vand, mens de skulle overvinde vandets væsentlige mangler - primært fordi der ikke har været et brugbart alternativ. Jack Evans, designer af kølersystemer, havde også problemet igennem mange år og besluttede sig for at finde en bedre løsning. Endelig, i 1993, lykkedes det Jack at opfinde en syntetisk kølervæske, som eliminerer korrosion, erosion, overophedning, reducerede systemets tryk betydeligt og vedligeholdt balancen i varmeoverførselen. 

Igennem de sidste tyve år er Evans vandfri kølervæske blevet testet og afprøvet af OEM's, fragtoperatører, racerhold, professionelle værksteder, industrianlæg og automobilentusiaster med henblik på at forøge pålidligheden og reducere brugsomkostningerne. Det høje kogepunkt som Evans Coolants har, er også med til at skabe forbedringer i motordesign, performance og brændstoføkonomi.

 Evans produkter er certificeret som ugiftige og dokumenteret til at holde i tyve år uden behov for udskiftning eller genpåfyldning. Hvis du overvejer en miljøvenlig kølervæske, som forbedrer og forlænger din motors brugsliv, så forsæt med at læse de følgende punkter.

• Vandbaserede kølervæsker skal tømmes ud og erstattes hvert 1 til 4. år, idet  korrosionshæmmerne nedbrydes* over tid (*reduktion gennem ilt og galvanisk aktivitet).

• Effektiviteten af vandbaserede kølervæsker kommer an på deres kvalitet, hvor kompatible de er  med metaller, og hvor ofte de skal udskiftes. Hvis kølervæskens kvalitet er lav (billig), inkompatibel, eller det ikke er muligt at genpåfylde/forny kølervæsken på regulær basis, så vil  korrosionen (via iltning og galvanisk aktivitet) hurtigt få magt i systemet, hvorved skader/nedbrud  er uundgåelige. Ifølge BTC Testing Advisory Group (BP, Shell, Arteco et al): "60% af alle  motornedbrud skyldes nedbrud i kølersystemet". Så det er inden for rimelighedens grænser at  sige, at problemerne, der stammer fra vandbaserede kølervæsker, er bekræftede og omfattende.

• Evans oxiderer ikke i motoren og understøtter ikke galvanisk aktivitet, hvilket effektivt forhindrer al korrosion - Permanent!

• Vand fryser ved 0ºC, derfor skal vandbaserede kølervæsker indeholde nok frostvæske (som      regel 50% gifigt Ethylenglycol) for at forhindre, at vandet fryser om vinteren. Hvis   frostvæskekoncentrationen er blevet fortyndet eller for svag over tid, kan store frostskader forekomme.

 • Evans har naturlige antifrostegenskaber. Produktet er frostfrit til under -40ºC, det nedbrydes  ikke inde i kølersystemet og er ugiftigt. Dermed  fjernes også bekymringen for, at systemet skal genopfyldes med ny kølervæske hver vinter.

• Under normale atmosfæriske forhold bliver vand til damp ved 100ºC. Ved at blande vand med Ethylenglycol kølervæske (50/50 blanding) kommer kogepunktet op på 103ºC. Ved at montere et fjederlåg, kan systemets tryk forøges og derved også kølervæskens kogepunkt. Et typisk Bar(14,5 psi) tryklåg forøger teoretisk set kogepunktet af en 50/50 kølervæske til 123ºC, hvilket skulle være nok til at forhindre, at blandingen koger. I virkligheden vil punkter med  strømhvirvler og trykfald i kølersystemet, kombineret med meget høje metaltemperaturer ved  forbrændingszonen ofte resultere i kogende kølervæske og dannelsen af vanddamplommer.  Damp er en dårlig varmeleder, og stedvis overophedning er ofte årsag til førtænding, detonation,  forøget brændstofforbrug og reduceret ydeevene. Når en damplomme er dannet, vil den ikke  uden videre kondensere og kan føre til komplet overophedning samt til slid i  stempelcylindervægge og ændret form af cylindervægge, hvilket med tiden vil føre til total  motornedbrud.

• Evans vandfri kølervæske har et kogepunkt på over 180ºC, hvilket sikrer, at produkterne ikke koger eller forvandles til damp inde i motoren. Ved at forblive i væskeform under alle motorbelastninger, bevares de effektive varmeoverførselsegenskaber. Motorer, fyldt med  Evans, kører som regel 3-10ºC varmere end dem, der bruger vandbaserede kølervæsker. Men  den overordnede varmeoverførsel og motoreffektivitet er forbedret ved at eliminere vanddamplommer. Smøreolien bliver også 3-10ºC varmere, ved anvendelse af Evans, men >500.000 succesfulde konverteringer har bevist, at det ikke har en påvist skadelig effekt.

• Vandbaserede kølervæsker bliver til damp, hvor tempraturen er til det, kombineret med et fald i tryk. Den hurtige dannelse af vandbobler i en væske er også kendt som kavitation. Hvis det lokale tryk forhøjes hurtigt, vil dampboblerne kollapse med betydelig kraft, nok kraft til at erodere metal. Denne process af hurtig kavitation og boblekollaps lige ved siden af motorens cylindervægge er en kendt grund til erosion - nogle gange til grænsen af nedbrud. Bilmotorerens cylindervægge er som regel utilgængelige  pga. motorblokken, så det er umuligt at se, om der er sket kaviations-erosion. Dog er store dieselmotorer udstyret med cylindervægge, der kan udskiftes (våde) vægge, som ofte bliver udskiftet pga. erosion - i form af korrosion forårsaget af spotkogningspunkter. I et forsøg på at reducere spotkogning på cylindervæggene påføres nitrit- og nitrathæmmere ofte i Heavy Duty kølervæsker. En lignende form for kavitation-erosion kan forkomme inde i pumpekamre og det tilhørende skovlhjul. Pumpe- og skovlhjulserosion resulterer i reduceret kølerate og forøget overophedning.

• Evans kølervæske har et meget lavere fordampningstryk sammenlignet med vandbaserede kølervæsker, hvilket betyder, at de har mindre tendens til at skabe kavitation eller kavitation- erosion. I en kavitationstest med John Deere, en test som SAE nu anvender, reducerede Evans cylindervægskavitationen med 90% sammenlignet med John Deere's egen heavy duty vandbaserede kølervæske.

• Vand genererer højt damptryk, når temperaturen forøges - omkring 1 bar(14.5psi) ved 100°C. Dette tryk forårsager intern belastning i alle kølersystemer, især i slanger, pumpepakninger og kølersamlinger. Når motoren køler ned, reduceres trykket, og da det er en tilbagevendende proces, medfører det ofte at komponenterne bliver 'trætte', nedslidte og bryder sammen. F.eks. brud på slanger og samlinger i køleren.

• Det lave damptryk som Evans Coolants genererer, gør det muligt forsigtigt at fjerne køleren eller ekspansionsdækslet, mens motoren stadig kører, hvilket eliminerer intern belastning på slanger, pumpepakninger og kølersamlinger. Derved forlænges motorens levetid med mange år og motoren forhindres i at bryde sammen.
 

 

Generelle spørgsmål

Q.  Hvad er dårligt ved vand i kølervæsken?
A.  Kogepunktet for vand er kun 100°C.
B.  En motor arbejder meget nær vands kogepunkt,(vandet koger endda inde i selve motorblokken og ved  topstykket), Dette skaber tryk inde i kølersystemet.
C.  Kogepunktet er den temperatur, hvor kølersystemet svigter på grund af overophedning.
D.  Vanddampe har næsten ingen varmeledende evner.
E.  Vand har en aggresiv effekt på kølersystemets metal og fremmer elektrolyse mellem komponenter af forskellige metaller i kølersystemet.
F.  Vand indeholder Oxygen (ilt) som fremmer korrosion i kølersystemet.
Q.  Hvilken Evans Vandfri Kølervæske er den rigtige til mit køretøj eller udstyr?
A.  Vintage Cool 180°  er særligt udviklet til gule metaller og porøst støbejern i vintage motorer.
B.  Classic Cool 180° er særligt udviklet til motorer med mere støbejern og stål, med reduceret indhold af kobber-og aluminiumkomponenter..
C.  Power Cool 180°  er særligt udviklet til høj-preformance-motorer med stort indhold af aluminiumkomponenter.
D.  Powersports 180° er specifikt udviklet til off-road og bane-motocross cykler.
E.  Heavy Duty Coolant er særligt udviklet til motorer i lastbiler, busser, fabriksanlæg m.v. og indeholder      hæmmere som sikrer en operativ levetid på 15 år eller mere.
F.  Aero Cool 180° er specifikt udviklet til Rotaxmotorer.
Q.  Hvad er det primære formål med en motors kølersystem? 
A.  At holde motorens metaltemperatur under kontrol.
Q.  Hvad er pumpekavitation og hvordan kan det opstå?
A.  Kølerpumpens aktivitet skaber et undertryk ved pumpens indtag. Pumpekavitation opstår, når en kølervæske er nær kogepunktet og kommer ind i undertryksområdet og fordamper med det samme i pumpen. "Damplommen' inde i pumpen bevirker, at pumpen holder op med at fungere, og kølervæskecirkulationen  
stopper.Kavitation i kølersystemets pumpe kan føre til, at kølersystemet svigter katastrofalt og derved skaber så meget tryk, at damp sendes ud af systemet med stor kraft, fordi kølersystemets trykdæksel udsættes for overbelastning.
Q. Hvordan forhindrer Evans Vandfri Kølervæske pumpekavitation?
A. Undertryket i kølersystemets pumpe blive aldrig lavt nok til at skabe kavitationsfordampning. Pumpen stoppes aldrig af damp, og har derved mulighed for at pumpe kølervæske i et bredt temperaturspektrum.
Q. Hvad er efterkogning?
A. Efterkogning opstår, efter en overbelastet motor slukkes, hvis kølervæsken er nær kogepunktet, og der stadig er erftervarme i topstykket. Når motoren bliver slukket, stopper cirkulationen af kølervæske igennem kølersystemet. Eftervarmen får den stillestående kølervæske til at koge, hvilket skaber et damptryk, der hæver trykdækslet. Dette resulterer i, at kølervæsken presses ud af systemet.
Q. Hvordan forhindrer Evans Vandfri Kølervæske efterkogning?
A. Efter motoren slukkes, har den store forskel mellem driftstemperaturen og kogepunktet for Evans Vandfri Kølervæske kapacitet til at absorbere varmen fra topstykkets varme metaldele, kogning undgås og der opbygges ikke noget overtryk, der presser kølervæsken ud af systemet. Belastninger på topstykket undgås ligeledes, da metaltemperaturernes holdes under kontrol.
Q. Hvordan forhindrer Evans Vandfri Kølervæske 'hot spots'/ ekstra varme områder i motoren?
A. Den store forskel på driftstemperaturen og Evans Vandfri Kølervæske skaber et miljø, hvor alle lokalt genererede 'damplommer' kondenseres til kølervæske. Det bevirker, at dampen ikke kan skabe lommer mellem væsken og det varme metal. Metallets temperatur forbliver derved konstant.
Q. Hvordan forhindrer Evans Vandfri Kølervæske kavitations-erosion på cylindervæggene?
A. Kavitations-erosion på cylindervæggene er et problem i vandbaserede kølersystemer. Når stemplet bevæger sig mellem cylindervæggene, skaber det vibrationer i væggene. Vibrationerne i væggene skaber over- og undertryk . Mens der er undertryk, dannes der damp på et øjeblik - en 'blitz' fordampning. Derimod får overtrykket dampen til at kollapse med stor kraft mod cylindervæggene. Denne cyklus gentages og angriber cylindervæggene, hvilket skaber kavitations-erosion. Evans Vandfri Kølervæske indholder ikke vand, så det kan ikke 'blitz' fordampe, hvilket fjerner truslen om erosion af cylindervæggene.

 

Egenskaber...

Q. Hvad er Evans Vandfri Kølervæske lavet af ?
A. Evans Vandfri Kølervæske er en patenteret syntetisk, ugiftig væske, blandet med en ikke-vandbaseret katalysatorpakke.
Q. Skal jeg fylde frostsikring/antifreeze på Evans Vandfri Kølervæske?
A.Nej! Evans Vandfri Kølervæske har frostsikring/antifreeze indbygget, som beskytter ned til -40°C.
Q. Er Evans Vandfri Kølervæske giftigt?
A. Nej! Evans Vandfri Kølervæske indeholder Evans patenterede DeTox™ additiv og er blevet klassificeret som ugiftigt af et EPS-certificeret laboratorium. Men som det er med alle kemikalier, bør det ikke indtages. Hold produkterne uden for børns rækkevide. Undgå at få det i øjnene eller på huden. Skyl hænder eller øjne medvand ved uheldig kontakt med produktet.
Q. Indikerer farven af Evans Vandfri Kølervæsker nogen forskel i kølervæskens egeskaber?
A. Ja, alle Evans Evans Vandfri Kølervæsker er baseret på forskellige katalysator-/hæmmerblandinger og farven specificerer, hvilke køretøjstyper de passer til.
A. Grøn indikerer, at produktet er udviklet til klassiske køretøjer. 
B. Lilla indikerer, at produktet er udviklet til vintagekørertøjer.
Q. Hvorfor er forskellige punkter af kogepunkter interessante?
A. Vand ved havets overflade (1 atm. absolut) koger ved 100°C.
B. Vand ved havets overflade med et 1 atm.-trykdæksel (2 atm totalt) koger ved 121°C.
C. EGW ved havets overflade (1 atm. absolut) koger ved 106°C.
D. EGW ved havets overflade med et 1 atm.-trykdæksel (2 atm. totalt) koger ved 128°C.
E. Evans Vandfri Kølervæske uden vand ved havets overflade (1 atm. absolut) koger ved 180°C.
Q. Hvordan forbliver additiverne i Evans Vandfri Kølervæske i blandingen, uden der er vand i produktet?
A. Evans Vandfri Kølervæske indeholder ikke additiver, der har brug for vand for at blive opløst eller blandet med vand for at virke.
Q. Hvor lang tid holder Evans Vandfri Kølervæske?
A. Evans Vandfri Kølervæske holder i HELE SYSTEMETS LEVETID, hvis det ikke blandes med vand.
Q. Hvad sker der med kogepunktet ved større højder?
A.Kogepunktet bliver mindre ved større højder, ved 1,5 km's højde (0.83 atm. absolut) koger vand ved 97°C.
B. EGW ved 1,5 km's højde(0.83 atm. absolut) koger ved 103°C.
C. Evans Vandfri Kølervæske ved 1,5 km's højde (0.83 atm. absolut) koger ved 176°C.
Q. Hvilken reservekapacitet får man ved at skifte til Evans Vandfri Kølervæske?
A. Den store forskel mellem driftstemperaturen og kogepunktet af Evans Vandfri Kølervæske skaber en reservekapacitet, som allerede findes i systemer designet til vandbaserede kølervæsker. Ethvert kølersystem, der er designet til at holde kølervæsken under vands kogepunkt, afhængigt af trykket i systemet under alle driftsbetingelser og efter slukning, er fri for disse krav med Evans Vandfri Kølervæske. Hvis temperaturen bliver højere end vands kogepunkt, svigter kølersystemet ikke med Evans Vandfri Kølervæske. I et 38°C miljø (under motorhjelmen) med en køler, som er 121°C, vil den fjerne 25% mere varme, end en v ed 104°C.

 

Installation...

Q. Skal jeg bruge den sammen mængde af Evans Vandfri Kølervæske i mit kølersystem som før?
A.Ja, EvansVandfri Kølervæske udvider sig kun 1% af en 50/50 vandbaseret kølervæske ved 100°C, så du kan bruge det eksisterende påfyldningsniveau i dit kølersystem.
Q. Hvor meget vand er acceptabelt at komme på efter påfyldning af Evans Vandfri Kølervæske?
A. Ingen! Indholdet af restvand må maks. udgøre 3,0% af den samlede blanding.
Q. Hvordan finder man procentdelen af vandindholdet?
A. Vandindholdet er nemt at finde ved brug af et refraktomer. De følgende målinger er målinger af vand i Evans vandfri Kølervæske bestemt med et refraktometer i procent: :
R.I. målinger:  Evans Vandfri Kølervæske
1.43181         0% Volumen af vand
1.43085         1% Volumen af vand
1.42986         2% Volumen af vand
1.42935         3% Volumen af vand
1.42882         4% Volumen af vand
1.42749         5% Volumen af vand
Q. Hvad sker der med Evans Vandfri Kølervæske, hvis jeg ikke kommer over de maks. 3% vandindhold?
A. Selv hvis der er over 3% vand indhold i Evans Vandfri Kølervæske, vil Evans stadig præstere bedre end traditionelle vandbaserede kølervæsker. Dog vil den optimale performance ikke opnås, hvis vandindholdet er over 3%. Hvis brugsanvisningen følges, kommer vandindholdet sjældent over de 3%.
Q. Kan jeg blande vand i Evans Vandfri Kølervæske?
A. Ja, men kun i nødstilfælde. Evans Vandfri Kølervæske er komplet blandbar med vand, men hvis vandindholdet overstiger 5%, bliver fordelene ved Evans Vandfri Kølervæske kompromitteret. Vi anbefaler, at du genpåfylder Evans Vandfri Kølervæske hurtigst muligt, for at få produktets fordele tilbage.
Q. Hvad skal jeg gøre med det gamle kølervæske som var på mit køretøj?
A. Traditionel kølervæske/antifreeze er giftigt og bør afskaffes i henhold til lokale love og reguleringer.

 

Funktion...

Q. Hvad er den vigtigeste funktionsmæssige fordel ved Evans Vandfri Kølervæske?
A.Den store forskel mellem kølervæskens driftstemperatur og kogepunkt er omkring 80°C.
Q. Kan Evans Vandfri Kølervæske få min motor til at køre ved højere temperaturer?
A. Drifts temperaturen af motoren og kølervæsken kan forøges med 3-7%. Dog forbliver temperaturen inde i motoren den samme, og der dannes ikke damp, hvilket betyder, at motoren ofte kører køligere med Evans Vandfri Kølervæske.

 

Andre kølervæsker...

Q. Hvilke kølervæsker er vandbaserede?
A. Alle kommercielle kølervæsker, som kan købes, (som regel i en 50/50 vand/kølervæske- blanding). Evans Vandfri Kølervæske er den eneste kølervæske, som ikke er vandbaseret.
Q. Hvilke unikke begrænsninger er der på funktionelle kølersystemer, som bruger vandbaseret kølervæske?
A. Kølersystemet skal holde kølervæsken under vands kogepunkt, hvilket er afhængigt af trykket i systemet ved alle operationelle forhold samt efter motoren er slukket. Denne opgave er besværlig at fuldføre, fordi kølervæsken tit er tæt på vands kogepunkt.
Q. Vandbaserede kølervæsker er mest 50% glycol og 50% vand. Hvorfor er den kritiske temperatur ikke kogepunktet af blandingen, men af kogepunktet af vand?
A. Den kritiske temperatur af en blanding er altid kogepunktet af den svageste komponent/væske - vand bliver til damp og er den svageste væske i blandingen. Nogle områder inde i topstykket skaber så meget varme, at noget af kølervæsken ved siden af koger. Nårkølervæsken koger lokalt, resulterer det i damp, som er næsten 100% damp. Hvis kølervæsken er omringet af vanddamp, der er over over vandets kogepunkt kan dampen ikke kondensere. Under disse forhold, skaber dampen en lomme mellem kølervæsken og det varme metal, hvilket giver områder hvor metallets temperatur er meget højere end resten, også kendt som 'hotspots'.
Q. Hvorfor er dampen fra kogende 50/50 glycol/vand blanding (EGW) næsten 100% vanddamp?
A. Når blandingen koger, bliver vandet delvist destilleret, hvilket gør, at det fordamper nemmere     end glycolandelen i blandingen. Vandet frigøres og efterlader glycoldelen i blandingen.
Q. Hvad er forskellen ved Blå/grøn og Rød/Pink/Orange kølervæsker?
A. Farve: generelle industrielle vejledninger: De fleste Blå/Grønne kølervæsker har ikke OAT(organisk syre teknologi) katalysatorer/hæmmere, de indeholder silikater og fosfat i deres katalysator/hæmmer-pakker og bør skiftes hvert andet år.
B.  De fleste Rød/Lyserøde og Orange kølervæsker indeholder OAT katalysatorer/hæmmere og kan holde tre til fem år.
C. Fra 1990erne er de fleste producenter begyndt at bruge HOAT (hybrid organisk syre teknologi). HOAT baserede kølervæsker kan holde tre til fem år. disse har ingen særlige farvekrav. (OBS: de overstående 3 produkter må ikke blandes sammen).