Informationen på denne hjemmeside har kun til formål at informere generelt. Informationen er lavet af Evans Cooling Systems UK, og vi gør vort bedste til at holde informationerne up-to-date og korrekte, dog giver vi ingen erklæringer eller garanti af nogen art , udtrykkelige eller formodet, omkring færdiggørelsen, nøjagtigheden, pålideligheden, anvendelsen og tilgængeligheden med henysn til hjemmesiden eller dennes informationer, produkter, services eller tilhørende grafik, som er indholdet på hjemmesiden af enhver art. Det er derfor ens egen risiko at benytte sådan information.

Under ingen omstændigheder vil vi være ansvarlige for tab eller skader uden undtagelse, indirekte eller efterfølgende tab eller skader eller andre former for tab eller skader som følge af tab af data eller omsætning i forbindelse med brug af dette website.

På dette site er det muligt at tilgå andre websites gennem links, som er uden for ansvar og kontrol af Evans Cooling DK. Vi har ingen kontol over form, indhold og tilgængelighed på disse websites. At disse websites links er på dette website implicerer ikke en anbefaling eller fremhævelse af de synspunkter ,der fremgår på disse websites.

Enhver mulig indsats foretages for at holde dette website kørende og fungerende. Evans Cooling DK tager dog ikke ansvar for og vil ikke være forpligtiget af at dette website kan være ud af drift på grund af tekniske forstyrrelser, som er uden for vores kontrol.